Make your own free website on Tripod.com

2005東京充電之旅

2005613日 (星期一) 晴天 池袋 >成田機場 > 香港

池袋 > 日暮里 ( 山手線, ¥160) > 成田機場 ( 京成電鐵, 70mins, ¥1,000)

今日係東京之旅最後一日,我 o 地食完早餐之後就去 o 左 Sunshine City 買返件尋日冇買 o 既衫,然後就去 o 左 Tokyo Hands 行,跟住就去行西武同東武,買 o 左 o 的衫同 Agnes b 袋,然後就去 01C ity 行 o 下。行完都已經 1 點多,所以唔係好多時間,唯有見到大戶屋就上去食啦。今次食 o 左豬扒鍋同溫玉蛋軟骨漢堡定食,我 o 地揀 o 左窗口位座,望住 01C ity 對出 o 既十字路口位食飯,感覺都唔錯!食完 o 野之後,我 o 地就返酒店執埋 o 的行李就搭車去機場。

去到機場 check-in 之後就去 o 左買手信,跟住約 6 點左右就入閘準備上機。今日個飛機餐有鰻魚飯食,所以我 o 地就揀 o 左佢,都唔錯啦!大概 10 點 20 分左右我 o 地就到達香港,今次旅程就圓滿結束。


返回遊記